Home

Natuurgeneeskundig Therapeut

Behandeling vanuit de 5 natuurgerichte principes

Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding, levenskunst (psyche).

De 5 natuurgerichte principes zorgen ervoor dat de therapeut zijn client op een holistische wijze benadert (de totale mens).

De diagnose en behandelingsmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze 5 principes in volgorde zijn doorlopen.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Zonder energie, kunnen de overige 4 principes niet functioneren.

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking:

een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorafgaande principe niet optimaal is.

 

 

Diagnostiek gesteld vanuit de 5 natuurgerichte principes

met behulp van de electro acupunctuur volgens voll(EAV) methodiek, iriscopie methodiek,

biotensor (urine analyse) , oligoscan methodiek.

 

Mogelijk therapeutische behandelingen gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes  

EAV, therapeutische massages, electrolyse detox voetenbad,

voedings- en leefstijl coaching

 

 

 

 

Voedingsadvies

Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit.

Daarom is het goed dat we ons steeds meer bewust worden dat we onze gezondheid zelf kunnen beinvloeden..

Lees meer

Iriscopie

Iriscopie maakt vage en onbegrepen klachten vaak zichtbaar....

Lees meer:

Andullatie

Andullatie is een nieuwe, compleet pijnloze methode om chronische pijn te bestrijden, zonder geneesmiddelen. Via een speciaal ontwikkeld matras kunnen veel chronische pijnklachten worden verzacht...

Lees meer:

Oligo scan

De oligoscan kan de gehaltes van mineralen bepalen.....

Lees meer:

Electro-acupunctuur

Elektro acupunctuur kan het evenwicht herstellen zodat de lichamelijke klachten verdwijnen of verminderen

Lees meer:

"Advies en behandeling op natuurlijke basis"

Contact